Posted on

Matematica este în general definită ca știința care studiază modelele de structură, schimbare și spațiu. În conversații amicale, poate fi descrisă ca „analiza cifrelor și a numerelor”, în timp ce cu alte ocazii poate fi utilizată o descriere pedantă de genul „cercetarea axiomatică a structurilor abstracte folosind raționamente logice și notații matematice”. Un compromis se obține prin „studiul obiectelor sau noțiunilor a căror existență este independentă de această investigație științifică”.

Datorită utilizării sale în majoritatea celorlalte discipline științifice, matematica a fost numită „limbajul științei” sau „limbajul universului”. Învăţarea inovatoare, ca instrument intelectual esenţial al educaţiei pentru schimbare, este în fond un mijloc necesar de a pregăti, atât indivizii cât şi societăţile, să acţioneze concentrat în situaţii noi, mai ales în situaţii care au fost şi continuă să fie create de omenirea însăşi.

Materia de matematica clasa 12 a este concepută pe baza noului curriculum orientat pe formarea de competențe, valori ori aptitudini dobândite de elevi în actul învățării, elemente care-i vor conduce spre înțelegerea diverselor dimensiuni ale realității cotidiene ori spre aplicarea metodelor specifice matematicii în cele mai diverse domenii. Toate acestea fiind incluse intr-un singur manual matematica clasa 12 Pentru anul terminal al învățământului preuniversitar, manualul de matematica clasa 12 asigură un mod mai ușor de însușire a conținuturilor obligatorii și respectă structura anului școlar. Așadar, manualul de matematică rebuie sa treacă prin următoarele capitole: la algebră (grupuri, inele si corpuri, inele de polinoame cu coeficienti într-un corp comutativ (Q, R, C, Z p, p prim) și la analiză matematica (primitive, integrala definită). De asemenea, capitolele menționate mai sus vor avea la rândul lor și subcapitole specifice. Manualul de matematică reprezintă atât un suport teoretic bine sistematizat, necesar în pregătirea de zi cu zi a orelor de matematică, cât și unul informațional, de bază pentru pregătirea evaluărilor curente și a examenului de bacalaureat.

Structurile anume investigate de matematică își au deseori rădăcinile în științele naturale, cel mai adesea în fizică. Matematica definește și investighează și structuri și teorii proprii, în special pentru a sintetiza și unifica multiple câmpuri matematice sub o teorie unică, o metodă ce facilitează în general metode generice de calcul. Pornind de la această idee, M. Bunge, modelează o piramidă a nivelurilor de organizare a realităţii, piramidă ce are la bază ansamblul sistemelor fizice, aproape toate noţiunile legate de sistemul fizic au la bază modelări matematice; matematizarea diverselor teorii ştiinţifice le aduce un plus de organizare, de rigoare, de pragmatism, de explicitare şi de înţelegere. Ca urmare, conceptele utilizabile în descrierea organizării, proprietăţilor, structurii şi evoluţiei sistemelor fizice sau informatice, folosind limbajul matematic, au fost împrumutate şi sunt utilizate de disciplinele sale conexe: legăturile între disciplinele nematematice sunt de multe ori realizate prin intermediul matematicii. Se obţine astfel o mai profundă cunoaştere reciprocă, o mai puternică legătură între discipline, ceea ce conduce în final la o înscriere într-o viziune mai cuprinzătoare, interdisciplinară.

Manualele de matematica clasa a 12 a, reușesc sa treacă cu brio prin toate capitolele prezentate mai sus, si totodată oferă profesorului un număr de ore pe care le poate folosi pentru fixarea sau recapitularea unor probleme, teorii sau exerciții. Exercițiile și problemele din manualele de matematică, ai căror autori sunt cei mai experimentați în acest domeniu, sunt foarte bine gândite și propuse astfel încât să motiveze cât mai mult elevii, și să-i îndrume spre promovarea examenelor de bacalaureat.